Service på vandværket januar 2023
Service bilerne er på pladsen og klar til den helt store rengøring af filter.

Råvandsstationerne serviceres og diverse dele udskiftes.

Prøvehaner og pakninger skiftes på alle boringer.

Klargøring til rensning af iltningstårn og afsugning af filtermateriale

Rensning af iltningstårn

Afsugning af filtermateriale