Regulativ:

Regulativet er udfærdiget i april-maj 2015 og godkendt af Sønderborg kommune den 20. maj 2015, og afløser regulativet fa 2005, der ikke mere var tidssvarende i forhold til den gældende lovgivning på vand området.


Regulativ-maj-2015.pdf er det gældende regulativ pr. 1. 1. 2016.

Regulativ 2005.pdf 

 


 


Bestyrelsen findes under menuen "Vandværket"