Her vil blive lagt meddelelser fra eksempelvis Sønderborg Kommune, Danske Vandværker og andre.

AFLÆSNING AF VANDMÅLERNE 2015.

Bestyrelsen har med årsag i forsinkelser i forbindelse med etableringen af sektionsbrønde valgt at ændre aflæsningsdagen fra 1. december 2015  til 1. januar 2016

______

Vandsamarbejdet bliver først vedtaget i foråret 2016.

Vandsamarbejde blev den 3. marts 2016 en realitet og vedtaget på den stiftende generalforsamling og alle vandværker i Sønderborg Kommune er med, da alene Sønderborg Kommune kan godkende en udmelding af samarbejdet, der er politisk bestemt.

Vandsamarbejder 03-03-2015 Tina Callesen.pdf


Oplæg om VFL § 48 Kompatibilitetstilstand.pdf    97526-15_v1_referat af møde den 3. marts.pdf


Andelshavere og købere af vand har nu fået en klagemulighed såfremt der er spørgsmål mellem andelshaver og bestyrelsen for vandværket der ikke kan opnås enighed om.

Klagemulighed Danske Vandværker.pdf


OBS - muligheden for at gå ind på "Selvbetjening" og her foretage indtastning for at se sit vandforbrug kan nu anvendes, idet man med årsafregningen for 2015 har fået en pinkode som man skal bruge sammen med forbrugernummeret, og så kan man logge på menuen "kundeportal" og se sit vandforbrug.