Vollerup-Ulkebøl Vandværk kan kontaktes på adressen:

Linbækvej 7, Vollerup,

6400 Sønderborg

Tlf. 74 42 12 50 / 20 14 12 50


Du kan også kontakte vandværkets personale direkte pr. telefon eller e-mail:


Vedr.: vandbrud, brud i have, på gade/vej,  uheld, drift, tilsyn af installationer: Kontakt Formanden/driftslederen 20 14 12 50

Ved utætte haner i bryggers v. måler og lignende, kontakt din VVS-installatør.


Formand/Driftsleder Karsten Iwersen, tlf. 20 14 12 50.  E-mail: formand@vuv.dk.

Formanden har gennemført kursus i "Drift af vandværk" og "Hygiejne ved Vandværksdrift".

Kopi af certifikater findes her:    
Certifikat i drift.pdf   Certifikat i hygiejne.pdf    
Vedr.: Vandregning, måleraflæsning og flytning:

Kontakt Als Bogføring.

Kontaktperson:
Tove Bruhn    
eller                                                         
Bent Heissel    


på tlf. 74 42 13 14 eller kontakt:

afregning via dette link.
Er der spørgsmål til hjemmesiden kontakt: formand@vuv.dk.