Vandværket skal hvert år udfærdige et takstblad (priser og gebyrer) der efter godkendelse på generalforsamlingen skal fremsendes til Sønderborg Kommune, afd. Vand og Jord, der er bemyndiget til at godkende takstbladet af Byrådet.

Takstbladene vil blive anbragt herunder.


Ved generalforsamlingerne bliver både takstbladet for indeværende år og det kommende år godkendt, og i efteråret bliver taktbladet for kommende år godkendt af Sønderborg kommune.

 Dette fordi det er et krav fra flere sider at takstblade skal være godkendt året forud for de skal gælde.

Ved at have rekvireret FVD.s håndbog om regnskab og budget fandt vi ud af at fordelingsnøglen for anlægsbidrag havde ændret sig i 2009 og kun bestod at 4 poster, 1, 2, 3 og 4, og da takstbladene for 2014 og 2015 blev rettet til efter denne fordeling blev de den 3. juli 2015 godkendt af Sønderborg Kommune.


TAKSTBLAD 2024 pdf

TAKSTBLAD 2023 pdf
TAKSTBLAD 2022 pdf
TAKSTBLAD 2021 pdf
TAKSTBLAD 2020 pdf
TAKSTBLAD 2019 pdf
TAKSTBLAD 2018 pdf
TAKSTBLAD 2017 pdf
TAKSTBLAD 2016.pdf
TAKSTBLAD 2015 pdf
TAKSTBLAD 2014 pdf