Her lægges billeder fra om- og tilbygningen  i 2007 og 2008 samt nedlæggelsen af bundfældningstankene i 2008 og 2013.

Billede 1 gl vand.pdf       Billede 2 gl vand.pdf    Billede 3 gl. vand.pdf   Billede boring 4.pdf    Billede af el tavlen.pdf   Billede gl skylleautomat.pdf

Billede gl..pdf    Billede gl tank ankom.pdf    Billede gl. tank i jorden.pdf    Billede nye tank og gl tank ses.pdf 

Bundfældningstankene bruges til slammet fra filterskylningen, der skal henstå i 20 timer og derefter pumpes det rene vand ud i regnvandsledningerne, hvilket der foreligger tilladelse til fra Sønderborg Kommune.

Billederne der ruller frem øverst på hjemmesiden er
billeder af vandværket set fra vejen med boring 170.514 foran,
billede af den gamle indgangsdør med navn og logo,
diverse skrivelser/planer på mødebordet,
fra mødelokalet hvor man ser ledningsplaner på bordet og væggen bag ved,
af skrivebordet med dataskærm og p.t. 2 PC-er, en drifts PC og en administrativ PC,
billede af boring 170.514 med oplysningstavlen, af boring 170.328 med oplysningstavle og skilt på hanen til prøvetagning,
billede af dataskærmen med SRO-programmet åbnet,
billede af boring 170.445 foran den lille skov vi plantede i 1999,
billede af filteranlægget bag aflåst glasvæg,
af udpumpningsanlæggets 3 pumper og nedgangslemmen til renvandstanken, der er aflåst,
af afgangs Flowmåleren, og
filtrene hvor iltningsblæseren ses på væggen ud mod iltningstårnet.,
billeder af el-tavlen,
røranlæg til nødforsyning fra Sønderborg Forsynings ledning ved Augustenborg Landevej,
af røranlægget  med kapselblæser og skyllevandspumpe og
et billede af skyllevandstanken inden den kom i jorden.