Bestyrelsen består, jfr. vedtægternes § 11, af 5 medlemmer fra forsyningsområdet:

Personbestykning efter generalforsamlingen i marts 2023

Bestyrelsen

Navn Ansvar Valgt i På valg
Keld B.  Nielsen Økonomi 2023 2025
Johannes Høier Drift 2022 2024
Kenny Arpe Drift 2023 2025
Henrik Schrøder Formand 2023 2025
Ejvind Thomsen Suppleant 2022 2024
       
Suppleanter til bestyrelsen:    
Navn   Valgt i På valg
Tage Lametsch   2023 2025
Ejvind Thomsen   2022 2024
       
2 revisorer jfr. vedtægternes § 12:  
Navn   Valgt i På valg
Henrik Hjortkær   2023 2025
Martin Nørbæk   2022 2024
       
Revisorer supleanter:  
Navn   Valgt i På valg
Klaus Petersen   2022 2024
Evelyn Henriksen   2023 2025