Bestyrelsen består, jfr. vedtægternes § 11, af 5 medlemmer 3 valgt for Ulkebøl og 2 for Vollerup:

Karsten Iwersen,

bestyrelsesformand,

Valgt for Ulkebøl 1988,

På valg igen 2021.

tlf. 2014 1250

Mail: formand@vuv.dk 

 

Henrik Schrøder, tlf. 27905787

Næstformand,

Valg for Vollerup 2013,

På valg igen 2021.

 

Kenny Arpe, tlf. 40558957

Bestyrelsesmedlem,

Valgt for Ulkebøl 2009,

På valg igen 2021.

 

Kim Olesen,

Bestyrelsesmedlem,

Valgt for Vollerup 2014,

På valg igen 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Høier,

Bestyrelsesmedlem,

Valgt for Ulkebøl 2014,

På valg igen 2020.
Formanden er pr. 1. 4. 2013 ansat som driftsleder på Vandværket og kan kontaktes på tlf. 20141250 eller mail formand@vuv.dk


Endvidere skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, én for Vollerup og én for Ulkebøl:


Valgt for Ulkebøl er:    Tage Lametsch og

valgt for Vollerup er:  Ejvind Thomsen.Og jfr. vedtægternes § 12 består revisionen af 2 revisorer, én valgt for Ulkebøl og én valgt for Vollerup.


Revisorerne er:

for Vollerup:    Bent Heissel, valgt i 2016.

og for Ulkebøl: Klaus Petersen, valgt i 2020.