Bestyrelsen består, jfr. vedtægternes § 11, af 5 medlemmer 3 valgt for Ulkebøl og 2 for Vollerup:

Personbestykning efter generalforsamlingen i september 2021

Bestyrelsen

Navn Område Valgt i På valg
Keld B.  Nielsen Ulkebøl 2021 2023
Johannes Høier Ulkebøl 2020 2022
Kenny Arpe Ulkebøl 2021 2023
Henrik Schrøder Vollerup 2021 2023
Kim Olesen Vollerup 2020 2022

 

Endvidere skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, én for Vollerup og én for Ulkebøl:
 

Navn Område Valgt i På valg
Tage Lametsch Ulkebøl 2021 2023
Ejvind Thomsen Vollerup 2020 2022


Og jfr. vedtægternes § 12 består revisionen af 2 revisorer, én valgt for Ulkebøl og én valgt for Vollerup.
 

Navn Område Valgt i På valg
Henrik Hjortkær Ulkebøl 2021 2023
Martin Nørbæk * Vollerup 2021 2022

 

* Martin Norbæk er kun valgt for et år, idet han overtager Bent Heissels plads.


Revisorerne supleanter
 

Navn Område Valgt i På valg
Johan Jürgens * Ulkebøl 2021 2022
Evelyn Henriksen Vollerup 2021 2023

,

* Johan Jürgens er kun valgt for et år, idet han overtager Peter Schmidts plads.