Generalforsamling i 2025 afholdes d. 24. marts

Bestyrelsen består, jfr. vedtægternes § 10, af 5 medlemmer fra forsyningsområdet:

Personbestykning efter generalforsamlingen i marts 2024

Bestyrelsen

Navn Ansvar Valgt i På valg
Henrik Schrøder Formand 2023 2025
Kenny Arpe Næstformand 2023 2025
Keld B.  Nielsen Økonomi 2023 2025
Johannes Høier Drift 2024 2026
Ejvind Thomsen Drift 2024 2026
       
Suppleanter til bestyrelsen:    
Navn   Valgt i På valg
Tage Lametsch   2023 2025
Leif Jørgensen   2024 2026
       
2 revisorer jfr. vedtægternes § 12:  
Navn   Valgt i På valg
Henrik Hjortkær   2023 2025
Martin Nørbæk   2024 2026
       
Revisorer supleanter:  
Navn   Valgt i På valg
Jens Andersen   2024 2026
Evelyn Henriksen   2023 2025