Bestyrelsen består, jfr. vedtægternes § 11, af 5 medlemmer fra forsyningsområdet:

Personbestykning efter generalforsamlingen i marts 2023

Bestyrelsen

Navn Ansvar Valgt i På valg
Keld B.  Nielsen Økonomi 2023 2025
Johannes Høier Drift 2022 2024
Kenny Arpe Drift 2023 2025
Henrik Schrøder Formand 2023 2025
Kim Olesen Drift og IT 2022 2024

 

Endvidere skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, én for Vollerup og én for Ulkebøl:
 

Navn   Valgt i På valg
Tage Lametsch   2023 2025
Ejvind Thomsen   2022 2024


Og jfr. vedtægternes § 12 består revisionen af 2 revisorer, én valgt for Ulkebøl og én valgt for Vollerup.
 

Navn   Valgt i På valg
Henrik Hjortkær   2023 2025
Martin Nørbæk   2022 2024


Revisorerne supleanter
 

Navn   Valgt i På valg
Klaus Petersen   2022 2024
Evelyn Henriksen   2023 2025