Vandkvalitet - Forklaring

Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser. 

Hårdheden i vandet er 15-16 Dh og det vurderes som temmelig hårdt.

 

Vandanalyse fra Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Danske vandværker har beskrevet de enkelte parametre. Se siden finder du her.


Begrænset kontrol på ledningsnettet - hos forbruger.

20-05-2021 Gr. A - Præstegårdsvej 8A Se analysen
20-05-2021 Gr. B - Præstegårdsvej 8A Se analysen
15-02-2021 Søvang 16 Se analysen
25-11-2020 Mågevænget 10 Se analysen
09-12-2017 Mommarkvej 22 AR-17-CA-00619386-01.pdf
14-11-2017 Mågevænget 10  AR-17-CA-00611439-01.pdf
31.03.2017 Mågevænget 10  AR-17-CA-00528245-01.pdf
19-12-2016  Agtoftsvej 14,  AR-16-CA-00498347-01.pdf
10-10-2016  Stenager 9, beskyttet værksted.  AR-16-CA-00475239-01.pdf
24-04-2016  Danhostel, Mommarkvej 22,  AR-16-CA-00415716-01.pdf
27-11-2015  Mågevænget 10,  AR-15-CA-00375287-01.pdf
09-10-2015  Mågevænget 14,  AR-15-CA-00356477-01.pdf
02-07-2015  Danhostel, Mommarkvej 22  AR-15-CA-00320344-01.pdf
25-11-2014  Danhostel, Mommarkvej 22  AR-14-CA-00253659-01.pdf
27-10-2014  Agtoftsvej 14,  AR-14-CA-00242804-01.pdf
26-06-2014  Danhostel, Mommarkvej 22   AR-14-CA-00196690-01.pdf
27-02-2014  Mågevænget 14,  AR-14-CA-00159589-02.pdf
15-10-2013   Stenager 9,  beskyttet værksted.  AR-13-CA-00123684-01.pdf
31-07-2013   Mågevænget 10,    AR-13-CA-00100210-01.pdf
09-04-2013   Mågevænget 14,   certificate_order_883374.pdf
05-12-2012     Augustenborg Landevej 79,   AR-12-CA-00037190-01.pdf
28-08-2012   Egelykke 12,    U10389.pdf
31-07-2012  Mågevænget 10,    U08003.pdf 

 

Normal kontrol på Vandværket Linbækvej 7

  Pestisidrest: Analysen den 06-06-2019 er pesticid undersøgelsen for den senest i pressen omtalte: Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

 06-06-2019 Vandværket, afgangsledning  63242-1910.40.18-105 V 1.pdf
 03-01-2018 Vandværket afgangsledningen AR-18-CA-00627641-01.pdf
 14-12-2017 Vandværket, afgangsledning  AR-17-CA-00619380-02.pdf
 31.03.2017 Vandværket, afgangsledning  AR-17-CA-00528254-01.pdf
 10-07-2015 Vandværket, afgangsledning  AR-15-CA-00320334-01.pdf
 11-08-2014  Vandværket afgangsledning  AR-14-CA-00213593-01.pdf
 09-04-2013    Vandværket afgangsledning      certificate_order_883377.pdf
 05-12-2012  Vandværket afgangsledning  T89299.pdf

 

Udvidet kontrol på Vandværket Linbækvej 7.

 25-07-2017  Vandværket afgangsledningen  AR-17-CA-00565404-01.pdf
 10-10-2016 Vandværket afgangsledningen.  AR-16-CA-00475219-01.pdf
 28-07-2015* Vandværket afgangsledningen  AR-15-CA-00328858-01.pdf
 07-04-2015  Vandværket afgangsledningen  AR-15-CA-00290888-01.pdf
 29-01-2014  Vandværket afgangsledningen  AR-14-CA-00151684-01.pdf
 31-07-2013   Vandværket afgangsledningen  AR-13-CA-00100188-01.pdf
 24-10-2012    Vandværket afgangsledningen    U16497.pdf

 

* 28-07-2015 Denne prøve er krævet af Sønderborg kommune og omhandler såkaldte PFAS-forbindelser der skulle stamme fra brandvæsenets brug af slukningsskum specielt i øvelsesøjemed.

Borings-kontroller på Vandværket

Analyserne den 06-06-2019 er pesticid undersøgelsen for den senest i pressen omtalte: Chlorothalonil-amidsulfonsyre.

 06-06-2019  VUV DGU 170. 328,445,514,516  79991-79994-19 07-06-2019 06.07.24-640 V 1.pdf
 31.03.2017 Vandværket DGU 170.0316 AR-17-CA-00528257-01.pdf
 20.04.2016  Vandværket DGU 170.0445  AR-16-CA-00415690-01.pdf
 12-05-2015  Vandværket DGU 170.0514  AR-15-CA-00301998-01.pdf
 09-04-2014   Vandværket DGU 170-0328   AR-14-CA-00159589-02.pdf
 09-04-2013   Vandværket DGU 170-0516  Certificate_order_883389.pdf
 31-07-2012  Vandværket DGU 170-0445    U07998.pdf
 31-07-2012   Vandværket DGU 170-0516   U07997.pdf
 06-04-2011   Vandværket DGU 170-0328    T47287.pdf
 17-05-2010    Vandværket DGU 170-0516  T09666.pdf


Bestyrelsen findes under menuen "Vandværket"